phm. Michał Mazur HR – drużynowy, e-mail: michal.mazur@zhr.pl

HO Krzysztof Górski – przyboczny