pwd. Michał Mazur – drużynowy, tel. 516 420 756

HO Krzysztof Górski – przyboczny, tel. 603381456