Stopnie i sprawności

Regulamin Stopni Harcerskich
Próba na Naramiennik Wędrowniczy

Książeczka Sprawności
Sprawności na czas epidemii
Stary Regulamin Sprawności

Rozwój wędrownika (stopnie, obecności, staże itd.)
Zadania na stopnie poza drużyną

_______________________________________________________________________

Karta Wędrownikaprosimy drukować dwustronnie!
Karta Wędrownika PEŁNOLETNIprosimy drukować dwustronnie!

Zgoda „covid” (na uczestnictwo w bezpośrednich działaniach)
Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 378/1 z dnia 30.05.2020

_______________________________________________________________________

Rozkazy 2021 (rozkazy z poprzednich lat dostępne u drużynowego):

Rozkaz L1
Rozkaz L2
Rozkaz L3
Rozkaz L4
Rozkaz L5
Rozkaz L6